Indija

Ajurvedski lek-poznatiji kao AYURVEDA- je jedan od najstarijih svetskih celo-telnih sistema za ozdravljenje. Nastao je u Indiji pre više hiljada godina. Baziran je na verovanju da celovito zdravlje čoveka zavisi od delikatne ravnoteže između uma, tela, i duha. Glavni fokus Ayurvede je da potstakne dobro zdravlje umesto borbe protiv bolesti. Prema Ajurvedskoj teoriji, sve u univerzumu-živo ili ne- je povezano. Dobro zdravlje se postiže kada su um, telo, i duh u harmoniji sa univerzumom. Poremećaj ove harmonije može dovesti do lošeg zdravlja i bolesti.

Ayurveda ima kompleksni pristup lečenju i nudi terapije za svih pet čula:

1) ukus: bilje i hrana,
2) dodir: masaža, joga, vežbe
3) miris: aromaterapija,
4) vid: kromoterapija (lečenje bojama)
5) sluh: muzika, izgovaranje i slušanje mantra
6) duhovnost: meditacija, život u skladu sa zakonima Boga.

MONSUN i AYURVEDA

Svake godine posle majske vreline u junu južnozapadni monsunski vetar donese kišu. Kažu da je to najbolji period za Ayurvedu. Posle kiše telo i um postaju prijemčiviji za Ayurveda terapiju. Sa lakoćom svako se okreće ka unutrašnjoj spoznaji i sadašnjosti. Ovo stanje svesti i prijemčivosti pospešuje duboku ćelijsku i energetsku integraciju uz Ayurveda terapiju. Monsun je dobar i za jogu jer tada telo postaje fleksibilnije a prijatnije temperature zovu na intenzivnije vežbe. Ayurveda podržava specijalni tretman Karkkidaka Chikitsa za dizanje imunog sistema, revitalizacije tela, uma, i duše stoga unapredjuje zdrav i dug život. Šta više to je pravo vreme za postizanje ravnoteže i povezivanje sa majkom prirode.