Škola tradicionalnog kuvanja – Dejan Ilić

Plan  organizacije  škole tradicionalnog   kuvanja   i   pripremanja   hrane   prema tradicionalnim receptima domaće srpske kuhinje, koji su stari preko 100 godina.

ŠKOLU KUVANJA VODIĆE PROFESIONALNI KUVAR DEJAN ILIĆ, NA ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU
I ODRŽAĆE SE OD 01-04.09.2017

Mesto održavanja škole kuvanja: Održavaće se u restoranu etno domaćinstva Kapetanovi vinogradi u okolini Topole, sa smeštajnim kapacitetom  u bungalovima i kući. Na imanju postoji ozidana domaća peć (u dvorištu objekta), koja je u upotrebi. Etno domaćinstvo ima organsku proizvodnju osnovnih namirnica, kao i sopstvenu, malu, vinariju.

Smeštaj: Ocena smeštaja je 4* u okviru seoskog turizma, a kuhinja poseduje HACCP sertifikat. Ukupan smeštajni kapacitet je od 8-12 osoba (ako se koriste i pomoćni ležajevi).

Škola kuvanja: Dejan Ilić će sve polaznike provesti kroz istoriju i kulturu ishrane u Srbiji, uz aktivno učešće svih polaznika u pripremi i degustaciji najpoznatijih jela srpske tradicionalne domaće kuhinje: proja, projara, gibanica, zeljanica, pogača, uštipci, sarma, pasulj, čorba… Tačan program škole mora biti usaglašen sa sezonom. Polaznici će imati mogućnost da savladaju pripremu doručka, ručka i večere na tradicionalni srpski način.

Kome je škola namenjena: svim zainteresovanim posetiocima, koji su početnici u kuvanju, kao i svim ostalima, koji poseduju napredna znanja u kuvanju, a žele da se upoznaju sa pripremom hrane na tradicionalni način.

Trajanje kursa: 3 dana, po 4 časa dnevno. (Moguće je definisati razne varijante trajanja kursa, od 1 dan do 7 dana.)

UKUPNA CENA ARANŽMANA IZNOSI 380 €.

Cena aranžmana uključuje:

  • usluge smeštaja na bazi punog pansiona
  • 3 dana trajanja škole kuvanja
  • transfer minibusom Beograd-Topola-Beograd
  • usluge vodiča
  • ogranizacija puta

 Cena aranžmana ne uključuje:

  • Fakultativne izlete
  • Ostale troškove putovanja

Fakultativna ponuda:  etno domaćinstvo ima suvenirnicu sa potencijalom za prodaju,  npr.  domaćih začina, ulja sa travkama, rakija sa lekovitim travama, domaćih džemova itd. Kompleks domaćinstva sadrži bazen, kao  i mogućnost škole jahanja (ima svoju malu ergelu). Takođe, postoji mogućnost organizacije  fakultativnih  izleta  na  lokacije  u  okolini  Topole  i  Oplenca.  Domaćinstvo poseduje  dva kabriolet automobila, sa kojima se može organizovati neki od tih fakultativnih obilazaka okoline.

U Topoli i okolini se nalaze četiri vinarije. Dve su u samom gradu: Kraljev podrum i vinarija, nalazi se na obroncima Oplenca, a vinarija PIK Oplenac, koja je u privatnom vlasništvu, nalazi se skoro u centru grada. Druge dve vinarije nalaze se na 7 km od grada: u selu Vinča, nalazi se vinarija Aleksanrović, koja je jedna od vodećih vinarija u Srbiji po visokom kvalitetu vina i brojnim nagradama. I kao poslednja je vinarija Arsenijević.

U gradu se može obići Mauzolej na Oplencu, muzej Karađorđevića, kao i crkva i muzej Prvog srpskog ustanka i Karađorđa.

U okolini se nalazi nekolilo manastira i crkva, od kojih treba izdvojiti manastir Nikolje, koji se nalazi na 12 km od Topole. Izuzetne je lepote i prirodnog okruženja.

Na 10 km udaljenosti nalazi se Arnđelovac sa prirodnim izvorom mineralne vode, koja ima lekovita svojstva. U selu Orašac nalazi se muzej ustanka protiv Turaka.

NAPOMENE: U slučaju promena na tržištu roba i usluga i monetarnom tržištu, kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo da u dogovoru sa prijavljenim putnicima koriguje cenu ili otkaže aranžman najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

Aranžman je rađen na bazi minimum 6 plativih putnika u autobusu.

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE “MIKRO STAR TOURS” USAGLAŠENI SA ZAKONOM OBLIGACIJAMA.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman mora biti kompletno izmiren prilikom prijave, gotovinski ili uplatom preko računa firme. Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po kursu za efektivu BANCA INTESA banke na dan uplate. Aranzman ne podleže bilo kakvim izmenama ili otkazivanju posle prijavljivanja.

OPŠTE NAPOMENE:

Organizator putovanja je Mikro Star Tours i zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajuci znos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Organizator putovanja ima licencu OTP 29/2014 izdatu 28. marta 2014. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 228966, od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja „Milenijum osiguranje a.d.o.” iz Beograda ul.  Bulevar Mihajla Pupina 10L koja se aktivira kod osiguravača na tel. 011 715 2300 ili na mail: office@milenijum-osiguranje.rs (Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da kontaktira osiguravača, i obavezan je da dostavi osiguravaču i Organizatoru, broj ugovora, mesto boravka, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e.mail-a preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka.) (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima.)

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi putovanja i uslovi KOMPANIJE MILENIJUM OSIGURANJE (potvrda o garanciji putovanja sa rednim br. ugovora o putovanju , i da iste u celosti prihvata.

BEOGRAD, 01.07.2017

Ovlašćeni agent prodaje MIKRO STAR TOURS d.o.o. Beograd

Poslovnica 1: Kraljice Natalije 23a, 11000 Beograd, tel.: 2684 406; 060 588 50 12